Home   |   Producten   |   Onderhoud & Storing   |   Over Steras   |   Contact
Onderhoud & storingen

In de Euronorm voor stoom sterilisatoren EN 285, en voor klein stoom sterilisatoren EN 13060, is opgenomen dat "het periodiek preventief onderhoud tenminste elke 400 sterilisatie processen of minimaal één maal per twaalf maanden dient te geschieden".

Uitgaande van deze norm is de onderhoud frequentie één maal per jaar. Indien het aantal sterilisatie processen beduidend hoger is kan in overleg met cliënt de frequentie gewijzigd worden.

Het onderhoud wordt uitgevoerd om de betrouwbaarheid en inzetbaarheid te waarborgen. Ook wordt de veiligheid, zowel mechanisch als elektrisch, nagekeken en nagemeten. De uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de eisen van de inspectie.

Wij garanderen dat alle werkzaamheden vakkundig en met de vereiste zorgvuldigheid zullen worden uitgevoerd. De geautoriseerde technici van Steras maken uitsluitend gebruik van periodiek gekalibreerde meetapparatuur. Metingen worden uitgevoerd volgens internationale standaarden waarmee de nauwkeurigheid gewaarborgd wordt.

Het onderhoud kan u worden aangeboden middels een enkel bezoek of een onderhoudscontract.